Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Zoals een ieder weet gingen wij als Stichting Boodschappenbank per 1 Maart 2016 van start met onze stichting. Dit resulteerde in dat wij als stichting zijnde landelijke bekendheid kregen en nu dan ook actief zijn in 84 regio’s door heel Nederland. Sponsoren melden zich hierin bij ons mondjes maat aan met als tegen prestatie dat wij hun bedrijf en of onderneming via onze website bekend maken. Daar wij nog geen ANBI logo(certificaat) hebben, waar wel aan gewerkt wordt zien wij voor de toekomst het positief in dat meerdere bedrijven ons willen en zullen onder steunen. Wat realiseerde wij reeds in 2017 als stichting zijnde:

2017 was wederom druk jaar met boodschappen uitdelen onder die gezinnen die het net even niet redden en niet in aanmerking kwamen voor een voedselbank daar deze mensen meestal een budgettering hadden die per maand hoogstens € 5,- hoger lag dan de regelgeving aangeeft bij een voedselbank en deden wij deze gezinnen zo goed als we konden opvangen met de mogelijkheden die we hadden. Wij willen dan ook die winkelbedrijven groothandels distributie centra bedanken voor de steun in 2017 en hopen hiermee op goede voet verder te kunnen gaan

 

1-1-2017 gingen wij weer van start mensen te voorzien van vlees via onze Facebook pagina Vlees is gewoon betaalbaar, echter hierin  kwam  10-1-2017 een einde aan daar we niet verder in zee wilde gaan met de vlees leverancier  die ons voor de mensen van de vlees pagina op facebook van vlees deed voorzien daar er teveel klachten waren en wij als stichting na een gesprek met deze vleesleverancier  er niet uit kwamen wat betreft de kwaliteit  van het vlees en de kosten die dit met zich mee brachten.

Hierin zijn wij als stichting zijnde dan ook op zoek gegaan naar een nieuwe vlees leverancier  voor die  mensen die zich deden aanmelden op de vlees pagina op facebook  wat tot op heden 31-12-2017 geen resultaat  heeft opgeleverd .

Ook was er een probleem met de auto van de stichting die mankementen vertoonde en niet door de apk keuring  kwam en de kosten  van reparatie nogal fors waren  en wij als stichting  dit bedrag niet in kas hadden deden wij een oproep via sociaal media waarop mensen reageerde en de stichting doneerde dit om de auto  door de apk  te krijgen met positief resultaat waarin de auto weer goed gekeurd  werd op 5 januari 2018.

In Maart 2017 gingen we ook weer  van start met de kofferbak verkoop die wij als stichting zijnde organiseerde  echter  de weersomstandigheden  zaten ons niet mee waarin wij  de maand  Juli  September en  Oktober  dan ook moesten af lassen. De gehele Kofferbak verkoop met  aftrek  poster afdrukken  brandstofkosten aftrek  adverteren kofferbak verkoop toiletten  kwam er een bedrag  binnen dat we over hielden van  € 225,-  .De totale opbrengst van de kofferbak verkoop 2017 is € 1180,- en de totale onkosten zijn € 925,-

Ook in 2017 collecteerde wij voor het oranje fonds, waarin de totale opbrengst  € 807,69 bedraagt.  Waar van het oranje fonds  50 % hiervan € 403,85 in donatie heeft overgemaakt op onze rekening stichting boodschappenbank.

Donaties van sponsoringen aan de stichting bedraagt € 580,65. Dit is uit gegeven aan schoeisel, kleding, meubels en witgoed, deze spullen zijn gekocht op markten. De totale uitgave bedraagt € 580,-  en het overgebleven restant is in kas gegaan dit bedraagt € 0,65.

Verder  deden we een aantal gezinnen  voorzien  van laminaat  voor in huis verkregen van mensen  die dit ons deden aanbieden  en wij bezorgde bij die gezinnen die dit hard nodig hadden gezien  de slijtage  aan de vloeren in de woonkamers van deze  gezinnen.

Ook werd er weer veel kleding  schoeisel  meubels  witgoed bezorgd  bij die gezinnen die het hard nodig hadden  waarin wat we niet konden verkrijgen wij dit via rommelmarkten op de kop konden tikken tegen billijke prijzen wat we uit de kas betaalde van onze stichting.

Ook werden we geconfronteerd  met een nogal schokkende gebeurtenis waarin  Voorzitter onze stichting ernstig letsel op liep door toedoen  andere en in het ziekenhuis terecht kwam  en acuut werd geopereerd  dit was Mei  2017 en  heden 2018 de voorzitter hierin nog last ondervind  en  therapie daarin volgt maar de vooruitzichten  gezien ernstige letsel  dit nog maar voor  10% á 15% zal helen.

Hierin is dan tegen de veroorzaker  aangifte gedaan  en vervolging  krijgt.

Aan handen en voeten gebonden dus  in 2017 maar positief doorgaan met die mensen te helpen die het even niet redden deden wij als vanouds boodschappen inzamelen  die wij  in de 84 regio’s deden  bezorgen.

Ook deden wij veel papier werk  voor die mensen  die formulieren niet helemaal begrepen , hielpen mensen  in samen werking  met bewindvoerders budgetcoaches  te voorkomen dat men uit huis werd gezet met  een positief resultaat waarin men betalingsregelingen kon treffen.

Met de kerst 2017 deden wij kleinschaliger dan 2016 kerstpakketten de  deur  dit omdat aanbod kleiner was dan in 2016 en hebben we die mensen voorzien die het meest noodlijdenden waren  en een kerst boodschappen pakket overhandigd.

Al met al hebben we geroeid in 2017 met de riemen die we hadden  positieven en negatieve dingen  ervaren en hopen dat 2018 een beter jaar zal worden waarin wij die mensen kunnen ondersteunen  die onze hulp hard nodig hebben.

We hopen dan ook  dat sponsoren donateurs bedrijven  en ondernemers ons hierin een steuntje  in de rug zullen geven.

Wij als stichting boodschappenbank willen dan ook een ieder  bedanken  voor de steun die ons geboden werd.

Mvg  Voorzitter  stichting boodschappenbank

Jaarverslag 2016

Zoals een ieder weet gingen wij als Stichting Boodschappenbank per 1 Maart 2016 van start met onze stichting. Dit resulteerde in dat wij als stichting zijnde landelijke bekendheid kregen en nu dan ook actief zijn in 83 regio’s door heel Nederland. Sponsoren melden zich hierin bij ons mondjes maat aan met als tegen prestatie dat wij hun bedrijf en of onderneming via onze website bekend maken. Daar wij nog geen ANBI logo(certificaat) hebben, waar wel aangewerkt wordt zien wij voor de toekomst het positief in dat meerdere bedrijven ons willen en zullen onder steunen. Wat realiseerde wij reeds in 2016 als stichting zijnde:

We begonnen in Maart weer vanouds met de Kofferbakverkoop vierde editie inmiddels daar waar we wel een beetje pech hadden met het weer. Opbrengst hiervan was van April tot Oktober 2016 een totaal bedrag van € 1762.50 September en Oktober moesten we helaas af lassen daar het weer te slecht was na aftrek kosten toiletten en posterreclame ophangen in Brabant en Gelderland posters drukken reclame borden maken bleef er € 912.50 over. Van het bedrag dat over bleef € 912,50 werden er levensmiddelen gekocht voor de meest noodlijdende gezinnen uit ons bestand.

Op 7-7-2016 gingen we van start insamenwerking met een vlees leverancier met opstarten van een vlees pagina op Facebook daar waar minderbedeelde mensen vlees konden bestellen tegen een gereduceerde prijs a € 2,50 per 800gram tot een kilo onbeperkt.. Het aantal mensen dat zich hiervoor aan deed melden was gigantisch en zitten we heden ten dagen dan ook op zo,n 23.500 mensen die zich op deze pagina aanmelden en moet men dit zien dat deze mensen zo,n 80.000 mensen vertegenwoordig aan gezinnen zijnde. Momenteel werken we met een groot team aan vrijwilligers die de stichting een warm hart toe dragen. Wij zijn verheugd dat we links en rechts hierin ook steun genieten van instantie,s.

2016 was wederom druk jaar met boodschappen uitdelen onder die gezinnen die het net even niet redden en niet in aanmerking kwamen voor een voedselbank daar deze mensen meestal een budgettering hadden die per maand hoogsten € 5,- hoger lag dan de regelgeving aangeeft bij een voedselbank en deden wij deze gezinnen zo goed als we konden opvangen met de mogelijkheden die we hadden. Wij willen dan ook die winkelbedrijven groothandels distributie centra bedanken voor de steun in 2016 en hopen hiermee op goede voet verder te kunnen gaan.

Ook was er in 2016 treurig nieuws, maar liefst 19 gezinnen die van hun nutsvoorzieningen werden afgesloten dit door toedoen fouten bewindvoerders/budgetbeheerders en mensen die hun werk kwijt raakte. Helaas konden we niet iedereen hierin helpen daar deurwaarders niet mee wilde werken met als gevolg mensen zonder die voorzieningen kwamen die van levens belang zijn. Met het gevolg ze een koude winter tegemoet gingen zonder deze nutsvoorzieningen. Echter kregen we ook via sponsoren het voor elkaar dat er werd voorkomen dat gezinnen werden afgesloten en wij er hiervoor 11 hebben kunnen behoeden door middel van duidelijke afspraken te maken bewindvoerders die op hun vingers werden getikt door rechtbanken en deurwaarderskosten werden kwijtgescholden.

Ook hadden we pech met onze vlees opzet daar waar mensen vlees via onze pagina bestelde en wij dit door gaven aan onze leverancier die wij via onze stichting hadden gevonden. Werden wij een maand nadat dat we reeds vlees naar de mensen brachten staande gehouden door de voedsel en waren autoriteiten op 27 augustus 2016, daar waar vlees dat wij vervoerde in koeltassen na verlaten van het terrein van de leverancier 150 meter verderop aangehouden werden en het vlees van de mensen in beslag werd genomen onder het mom dat het vlees niet goed zou zijn. Daar wij er van overtuigd waren dat vlees wel goed was hebben we de zelfde avond nog vlees kunnen bemachtigen en als nog zoveel als mogelijk gezinnen toch nog vlees kunnen bezorgen . Vooraf gingen er huiszoekingen en beslagnames boekhouding, bestellijsten, telefoons en computers wat ook weer snel terug was daar er niets mee aan de hand was, echter onderzoek loopt nog en wij als stichting zijnde diverse gesprekken hebben gehad met NVWA Nederlandse Voedsel en Waren autoriteiten zijn we na beslagname ook gewoon door gegaan met leveren van bestellingen aan onze gezinnen daar wij achter dit doel stonden en deze minderbedeelde gezinnen niet wilde laten vallen.

Ter afsluiting kerst 2016 brachten wij dan ook in 3 dagen tijd 16 en 17 december en 23 december op de 1900 bestellingen weg wat een total bedrag opleverde voor de leverancier van € 30.118,-

Wij hopen dan ook in 2017 onze doelstellingen voort te kunnen zetten in afwachting van wat NVWA nog laat weten. Hoop voor 2017 dat bedrijven ons ter ondersteuning zich dan ook aanmelden en wij zullen u hierin op de hoogte brengen wanneer wij ANBI gecertificeerd zijn dit zal dan vermeld worden op onze website door middel van het logo. Wij wensen in deze alle ondernemers, bedrijven, zelfstandige en sponsoren een heel goed jaar 2017 toe en hopen hier in dat u ons niet vergeet want ik blijf het zeggen SAMEN daar kom je het verste mee.

MVG

Voorzitter stichting Boodschappenbank Joop Lamers

&

Penningmeester stichting Boodschappenbank Lieke Teulings

Reacties gesloten.