Petitie Armoede Kloof

Heldere boodschap.
Petitie is gestart omdat kabinet Rutte 3 moet opstappen.
Redenen? Hierom: in Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens 

 • in Nederland zijn steeds meer mensen afhankelijk van de voedselbank
 • de ingevoerde participatiewet is in strijd met de grondwet en alle fatsoensnormen
 • er ondanks beloftes hele groepen in Nederland wel op achteruitgaan, voornamelijk de meest kwetsbare groepen zoals mensen met een arbeidsbeperking
 • de zorgkosten voor steeds meer mensen niet meer te betalen zijn
 • de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt
 • politici niet meer luisteren naar de stem van het volk in o.a. raadgevende referenda
 • ongewenste wetten als o.a. de sleepwet, er gewoon doorgedrukt worden
 • steeds meer politici fraudeurs, oplichters en dieven blijken te zijn, zonder gevolgen
 • alle zekerheid op de arbeidsmarkt en vaste contracten ingeruild zijn voor zzp constructies en flexcontracten ten behoeve van de werkgevers
 • de Nederlandse bevolking bewust misleid wordt met gemanipuleerde cijfers over o.a. de werkloosheidsstatistieken
 • de woningmarkt volledig op slot zit, en een betaalbaar huis voor hele grote groepen niet meer bereikbaar is

Klik hier om de petitie te tekenen

Comments are closed.